Ton Derksen Consultancy - Van papier tot autonoom ecosysteem Van papier naar autonoom ecosysteem Hoe digitaal is jouw plaatwerkbedrijf? Contact

Van papier naar autonoom ecosysteem

Ontdek hoe digitaal jouw plaatwerkbedrijf is

Van papier naar autonoom ecosysteem in 6 stappen

De plaatwerkindustrie staat aan de vooravond van de grote digitale transformatie naar autonome verbonden ecosystemen. Een wereld waar alles digitaal verbonden is; systemen, machines en mensen. Deze transformatie biedt jouw bedrijf nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren en meer duurzaam te produceren. Maar hoever staat jouw plaatwerkbedrijf met automatisering en digitalisering? Verken de transformatie van papier naar autonoom ecosysteem en ontdek hoe digitaal jouw bedrijf is.
Ton Derksen Consultancy - Van papier tot autonoom ecosysteem - fases

De twee betekenissen van digitalisering

De term digitalisering wordt voor twee verschillende transformaties gebruikt.

1. Van papier naar PC

Papier is nog steeds een veel gebruikte informatiedrager. De mens verzorgt hierbij de communicatie tussen afdelingen. De infrastructuur leunt nog sterk op “Sneakernet”. Gelukkig is de meeste informatie al wel in een digitaal formaat beschikbaar. Helaas niet altijd in een vorm die bruikbaar is in een automatiseringssysteem.

Waar wordt binnen jouw bedrijf nog papier gebruikt?

2. Automatisering

Automatiseren is het ondersteunen van menselijke arbeid of handelingen door computers of machines. Bij automatisering gebruiken we computerprogramma’s voor bijvoorbeeld het ontwerpen, het programmeren van machines of om te plannen en de voorraad bij te houden.
Bij automatisering ligt de focus op een specifieke processtap of de taak binnen een bepaalde afdeling. Automatisering gaat over het verbeteren van de efficiëntie en het voorkomen van fouten.
Het merendeel van de bedrijfsprocessen is geautomatiseerd. Engineering gebruik 3D CAD en PDM, de werkvoorbereiding zet een CAM-systeem in voor het programmeren van de machines. Zowel de verkoop- als de inkoopafdeling hebben hun processen geautomatiseerd in een ERP en CRM-systeem. De snijmachines krijgen hun materiaal automatisch aangeleverd vanuit het WMS-systeem.

Zijn alle processen in jouw bedrijf al geautomatiseerd?

3. Digitalisering

Digitalisering is het gebruik van digitale technologieën om een bedrijfsmodel te veranderen en meer toegevoegde waarde en nieuwe business modellen mogelijk te maken. Bij digitalisering gaat het om het digitaal uitwisselen van data tussen automatiseringssystemen, zonder tussenkomst van een mens. Hierbij ligt de focus op alle processtappen van een afdeling of meerdere afdelingen. Digitalisering gaat over effectiviteit en snelheid.
Veel bedrijven hebben de eerste stappen gezet op het gebied van digitalisering. Maar dit gaat veelal nog met tussenkomst van de mens. De systemen sluiten vaak niet goed op elkaar aan. Bijvoorbeeld omdat materiaal een andere identificatie heeft. Of omdat het 3D CAD-model informatie mist over het materiaal of een kritieke maat.
Er wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van koppelingen tussen bijvoorbeeld ERP en CAD/CAM-systemen of Shop Floor Control. Helaas zijn deze koppelingen bijna altijd maatwerkoplossingen die veel tijd en geld kosten en vooral veel frustratie opleveren.
De huidige infrastructuur en het gebrek aan standaardisatie vormen bij veel bedrijven een belemmering voor verdere digitalisering. Maar dit moet bedrijven er niet van weerhouden om te implementeren wat wél mogelijk is.

Zijn jouw automatiseringssystemen digitaal met elkaar verbonden?

4. De digitale fabriek

In de digitale fabriek zijn alle interne informatiestromen digitaal verbonden. De verschillende processen in automatiseringssystemen en machines verlopen automatisch. Van zowel het productontwerp als het productieproces met de verschillende bewerkingsmachines zijn een digitale variant beschikbaar in een virtuele omgeving (digital twin). Door het verzamelen en analyseren van relevante data (big data) kunnen processen bewaakt en geoptimaliseerd worden.
De digitale fabriek gaat over real-time informatie om processen te sturen en optimaliseren. De infrastructuur speelt een cruciale rol bij het opslaan en uitwisselen van data.
In de digitale fabriek zorgt elk automatiseringssysteem ervoor dat de data compleet en universeel is, zodat deze data door elk ander systeem gebruikt kan worden. Daarnaast dienen de verschillende systemen op een universele wijze met elkaar te communiceren, zodat bekend is wanneer en hoe data verwerkt of gepresenteerd moet worden. Standaardisatie in dataopslag en communicatieprotocollen wordt nóg belangrijker.

Zijn jouw informatiestromen al digitaal met elkaar verbonden?

5. De digitale keten

In een digitale keten zijn de informatiestromen van de verschillende bedrijven in de waardeketen digitaal verbonden. Klanten, leveranciers, dienstverleners en ook eindgebruikers kunnen data uitwisselen via gestandaardiseerde platformen en interfaces.
Het doel is om te optimaliseren binnen de gehele keten. Optimaliseren op het gebied van kwaliteit (zero-defect, first time right), snelheid (zero-programming), flexibiliteit (zero-setup) en uiteindelijk ook kosten (servitisation, pay-per-use).
De keten gaat verder dan alleen het maakproces. Ook de uiteindelijk geproduceerde machine wordt digitaal verbonden. Gebruiksdata kan bijdragen in voorspelbaar onderhoud of om tekortkomingen in het ontwerp aan het licht te brengen.
Ook in de digitale keten speelt standaardisatie een cruciale rol. Het afstemmen van data tussen afdelingen en interne systemen is al een grote uitdaging. Als ook data veilig uitgewisseld moet worden met een diversiteit aan externe systemen van verschillende relaties, stelt dat nog meer eisen aan deze standaardisatie.
Digitale ketenverbondenheid krijgt steeds duidelijkere vormen. Bijvoorbeeld het aanvragen van offertes en het bestellen van plaatwerkonderdelen via internet zijn een eenvoudige vorm van digitale ketenintegratie. Het Smart Industry fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN) draagt zorg voor de digitale afhandeling van orders en het bestellen van materiaal. Het begin is er. De innovators hebben de eerste stappen op het gebied van ketenintegratie gezet. Maar de community heeft nog veel werk te verzetten.

Zijn jouw klanten en leveranciers digitaal verbonden?

6. Autonome verbonden ecosystemen

In een autonoom verbonden ecosysteem wordt een naadloze verbinding gelegd tussen alle delen van een proces door het samensmelten van de tastbare met de virtuele wereld. Alle systemen in de keten communiceren automatisch en direct met elkaar. Het uitwisselen en verwerken van data is geautomatiseerd door het toepassen van slimme algoritmes. Elk systeem maakt zelf keuzes op basis van real-time data om het totale proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarmee is het gehele systeem zelfsturend. Door het toepassen van kunstmatige intelligentie in alle processen wordt de toegevoegde waarde van de gehele keten vergroot.
Aan het realiseren van een autonoom ecosysteem liggen meerdere technologische ontwikkelingen ten grondslag. Dit zijn onder andere kunstmatige intelligentie (AI), machine learning, edge computing, communicatieplatformen en virtual/augmented reality.

Communiceren alle systemen in jouw digitale keten automatisch met elkaar?

Benieuwd hoe jouw plaatwerkbedrijf scoort met digitalisering?

Neem contact op voor een digitaliserings-scan