Ton Derksen Consultancy - STEP AP242 voor plaatwerk Uitdagingen met STEP AP242 voor plaatwerk Nu starten met MBD?

Uitdagingen met STEP voor plaatwerk

Uitdagingen met STEP AP242 voor plaatwerk

Het uitwisselen van CAD-data van plaatwerkproducten in het nieuwe STEP AP242-formaat blijkt nog niet probleemloos te gaan. Enkele veel voorkomende kenmerken van plaatwerkproducten worden (nog) niet ondersteund. De native CAD-formaten bieden hiervoor vaak een betere oplossing. Dit is de conclusie van een nieuw onderzoek naar het toepassen van STEP AP242 binnen de plaatwerkindustrie.

Informatie zo vroeg mogelijk vastleggen

Een belangrijk uitgangspunt bij digitalisering is om informatie zo vroeg mogelijk in het proces op een universele gestandaardiseerde wijze vast te leggen. Dit heeft twee grote voordelen:
Denk hierbij aan de keuze hoe een product gemaakt moet worden. De uitgebreidere informatie is vaak ook noodzakelijk om processen verder te automatiseren. Een bijkomend voordeel is dat er een betere basis is om verbanden te zoeken bij het analyseren van de product- en productiedata (big data). Model Based Definition (MBD) biedt een goed uitgangspunt voor het vastleggen van alle relevante data op een universele manier.

Model Based Definition

Met Model Based Definition (MBD) wordt alle product- en productie-gerelateerde informatie in één digitaal model opgeslagen. Naast het 3D solid model van het ontwerp worden ook aanvullende kenmerken zoals omschrijving, materiaalsoort, maten en toleranties, etc. opgeslagen in één datadrager. Dit wordt Product Manufacturing Information (PMI) genoemd. PMI wordt gebruikt om data digitaal uit te wisselen tussen systemen (semantische data) of om data te visualiseren, bijvoorbeeld ten behoeve van papierloze productieaansturing.

Ton Derksen Consultancy - STEP AP242 voor plaatwerk

Plaatwerk in STEP AP242

De meest gebruikte CAD-systemen zoals onder andere SolidWorks, Inventor, NX en CREO bieden ondersteuning voor MBD. Deze CAD-systemen slaan de MBD-modellen in hun eigen bestandsformaat op. Het neutrale STEP-formaat biedt met het nieuwste protocol AP242 ook ondersteuning voor PMI-data. STEP AP242 wordt nu door alle CAD-systemen ondersteund, maar in de praktijk blijkt de bruikbaarheid voor plaatwerkproducten nog vele uitdagingen te kennen.

De uitdaging met plaatwerk

Een aantal belangrijke kenmerken van een plaatwerkproduct kunnen momenteel nog niet universeel vastgelegd worden in het STEP AP242 protocol. Dit zijn onder andere:
Ten behoeve van het produceren van plaatwerkproducten met één van deze kenmerken zal naast het STEP-bestand altijd een aanvullend bestand meegestuurd moeten worden om over een complete Technical Product Documentation (TPD) te beschikken. Wellicht heb je dit ook al ontdekt bij het aanvragen van offertes op een web portaal. Deze aanvullende kenmerken worden niet ondersteund of je moet deze apart ingeven en een bijbehorende tekening (PDF) uploaden.

STEP export in CAD

Tijdens het exporteren van een 3D solid model met PMI-data naar het STEP AP242 formaat blijkt dat niet alle benodigde informatie in de STEP-file terecht komt. In sommige CAD-systemen kunnen niet alle kenmerken aan het model gehangen worden en soms wordt de PMI-data niet correct in de STEP-file geschreven. Hierdoor gaat er informatie verloren of is informatie onvolledig of niet goed bruikbaar.

Digi-Taal

PMI-data gaat verloren in STEP AP242

"Lost in Translations"

Gebruik van PMI-data bij het meten

De meeste Computer Aided Inspection (CAI) systemen waarmee meetmachines geprogrammeerd worden, kunnen de geometrische maten en toleranties (GD&T) gebruiken om grotendeels automatisch een meetprogramma voor een CMM-machine te genereren. Hier heeft de PMI-data al een duidelijke toegevoegde waarde. Maar ook hier zijn er uitdagingen met het gebruik van STEP-AP242 bestanden. Het advies is om zoveel mogelijk native CAD-data te gebruiken.

Papierloze productie

Ten opzichte van een papieren tekening of een digitale 2D tekening in PDF-formaat, biedt het 3D model met PMI-data grote voordelen in de werkvoorbereiding of op de werkvloer. Zo beschik je altijd over de juiste versie, is er geen verwarring over de projectiemethode (Europese of Amerikaanse projectie) en kan je zelf in het model gaan meten. Het 3D model met PMI-data vormt de beste basis voor een papierloze productieaansturing.
Ton Derksen Consultancy - STEP AP242 voor plaatwerk

Advies

Binnen de CAD-omgevingen kan de meeste plaatwerk-informatie wel in het 3D model opgeslagen worden, maar het neutrale STEP AP242 formaat kent momenteel nog een aantal beperkingen voor plaatwerkproducten. Voor bedrijven met een eigen engineeringsafdeling en een eigen plaatwerkproductie, is het uitwisselen van CAD-data in het native CAD-formaat vaak een betere optie. Sommige toeleveranciers zouden hier ook gebruik van kunnen maken. Dit bespaart de handeling van het exporteren en omzeilt de STEP-conversie waarmee informatie verloren gaat. Het CAM-systeem moet wel het CAD-specifieke bestandsformaat in de juiste versie kunnen inlezen.

Start nu met MBD

In de toekomst zal alle CAD-data volgens het MBD-principe uitgewisseld gaan worden. Het is daarom belangrijk om nu al de PMI-informatie in het 3D model op te slaan. Zo wordt al een historie opgebouwd met data die in de toekomst geschikt is voor automatische verwerking. MBD biedt ook nu al voordelen. Ondanks de beperkingen is het advies om nu al te starten met MBD.

Start nu met MBD

Neem vrijblijvend contact op met Ton Derksen Consultancy