Ton Derksen Consultancy: 25 jaar ervaring in de plaatwerkindustrie Ton Derksen 25 jaar ervaring in de plaatwerkindustrie Contact

Over mij

De persoon

Ik ben een zeer gedreven en pragmatische ondernemer met ervaring in sales en management met uitstekende strategische en analytische vaardigheden. Als visionair kan ik klantvragen en marktontwikkelingen vertalen naar concrete oplossingen voor een plaatwerkbedrijf. Ik ben een goed benaderbare motivator en inspirator die het maximale haalt uit de diverse talenten van een team. Hardwerkend, besluitvaardig en probleemoplossend met een hands-on mentaliteit.

25 jaar ervaring in de plaatwerkindustrie

Als Managing Director, Product Manager en Project Manager heb ik ruim 25 jaar ervaring met het adviseren en implementeren van automatiserings- en digitaliserings-oplossingen voor de wereldwijde plaatverwerkende industrie. Met deze kennis en ervaring heb ik kleine en grote bedrijven, toeleveranciers, module- en systeem-leveranciers en OEM-bedrijven mogen helpen om hun positie in de waardeketen te versterken.

Innovator

Ik heb aan de wieg gestaan van innovaties die de Nederlandse en globale plaatwerkindustrie disruptief hebben veranderd. Altijd met de focus op de toegevoegde waarde die een plaatwerkbedrijf wil realiseren. Dit zijn onder andere:

Meer dan software

Als verkoper en project manager heb ik bij honderden plaatwerkbedrijven in de keuken mogen kijken. Het laatste jaar heb ik ervaren dat het automatiseringsvraagstuk steeds breder wordt. Bij uiteenlopende plaatwerkbedrijven heb ik een digitaliseringsplan mogen opstellen, maar werd bij de uitvoering beperkt door mijn rol als leverancier van alleen CAD/CAM en MRP/MES-systemen. Als onafhankelijk consultant kan ik deze organisaties nu over de volle breedte helpen met de digitale transformatie.

Onafhankelijk

De meeste kennis rondom automatisering en digitalisering zit bij de leveranciers. Dit geldt zowel voor de softwaresystemen en plaatwerkmachines met hun automatiseringsoplossingen, als voor de platformen voor ketenintegratie. Als je niet dagelijks in deze materie zit, is het moeilijk om het advies van de leveranciers op waarde in te schatten. Daarom is een onafhankelijk en goed onderbouwd advies goud waard. De keuzes die je nu maakt hebben direct gevolgen voor jouw keuzemogelijkheden in de toekomst.

Toegevoegde waarde

Mijn toegevoegde waarde zit enerzijds in de kennis en ervaring op het gebied van softwareoplossingen, productiemachines, maakprocessen en de maakindustrie en anderzijds in de wijze hoe ik mensen kan inspireren, motiveren en verbinden om dingen écht te veranderen.
Met mijn uitgebreide internationale netwerk van plaatwerkbedrijven, leveranciers van software, machines, gereedschappen en materialen, brancheorganisaties en adviseurs kan ik de juiste verbindingen leggen tussen bedrijven en personen binnen de plaatwerkketen.

"Internet of Things needs a Network of People"

Digitaliseren is mensenwerk

Kennis delen

Met de ondernemer en het managementteam deel ik mijn kennis in de vorm van advisering en coaching. Ik wil graag de sparringpartner zijn bij het gezamenlijk bepalen van de digitaliseringsstrategie en het opstellen van het plan van aanpak. Met de medewerkers deel ik graag mijn kennis en ervaring in de vorm van begeleiding en training bij de nieuwe werkwijzen en methodes.

Onder de menu-optie KENNIS DELEN vind je uitleg over een aantal actuele thema's op het gebied van automatiseren en digitaliseren. Hier vind je geregeld nieuwe onderwerpen.
Nederland wordt wereldmarktleider

Ambitie

Met het automatiseren en digitaliseren van de eigen fabriek worden bedrijven slimmer en efficiënter en daarmee competitiever. Daarna zullen klanten en leveranciers digitaal verbonden moeten worden om concurrerend te blijven. Uiteindelijk zal de waardeketen samensmelten in een autonoom ecosysteem van leveranciers, productiebedrijven en eindgebruikers.

Ton Derksen Consultancy heeft de ambitie om samen met de Nederlandse plaatwerkbedrijven en hun leveranciers het wereldwijd meest competitieve ecosysteem te realiseren met een duurzaam verdienmodel voor alle partijen.

Start nu met digitaliseren

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek